Meteen naar de inhoud

Natuurgebied Schakerloo en Scherpenissepolder

Direkt grenzend aan De Striene ligt natuurgebied Schakerloo en een kilometer de andere kant ligt natuurgebied Scherpenisse polder. De rijkdom van deze gebieden mag blijken uit onderstaand verslagje van Belgische vogelspotters:

Vogels alom! We ontdekken twee Goudplevieren in zomerkleed. In de plas rusten honderden Kieviten en een stuk verder ook honderden Wulpen. Daartussen staan nog een 70-tal Kluten en een paar Bergeenden. In het gras vinden we vijf Gele Kwikstaarten. Er zitten ook enkele Visdiefjes, een aantal in jeugdkleed, en op een graspol zitten nog twee jonge Visdiefkuikens op nest. In de groep vinden we met wat speurwerk vier Zwarte Sterns in jeugdkleed. Ook een tiental Rosse Grutto’s komen hier ‘overtijen’: rusten en wachten op het volgende laagtij. We speuren verder en de waarnemingen stapelen zich op: Spreeuw in kersvers glanzend verenpak, twee Torenvalken, een vrouwtje Bruine Kiekendief, Oeverloper, twee Kemphanen, Tureluur, één Krombekstrandloper, een groepje van negen Brandganzen, een groep Nijlganzen, enkele Watersnippen, Wilde Eenden, Zilvermeeuw, Rietgors, twee Holenduiven en tenslotte Huismus rond de nabije boerderij.

Het verslag en het enthousiasme was hiermee nog niet ten einde.