Gemaakt op 26 maart 2022 · Hoort bij Nieuwsbrieven

Beste gast van Vakantiepark de Striene,

Voor seizoen 2022 wordt Vakantiepark de Striene voor uw verblijf opengesteld van:

19 maart tot en met 9 oktober

Hierbij nog enkele andere verzoeken c.q. opmerkingen die ik aan u wil meegeven.

Het blijft van belang dat geen textiel, textiele doekjes of vetten in het riool terecht komen vanwege verstoppingsrisico. Dit is vorig jaar goed verlopen waarvoor mijn oprechte waardering.

Tuinafval wordt ook dit seizoen opgehaald op zaterdag vanaf 13.00 uur. Restafval wordt opgehaald op zondag na 19.00 uur. In geval van een algemene vrije dag op maandag wordt het restafval op maandagavond 19:00 uur opgehaald.

Ook overlast van honden en met name de uitwerpselen blijft een punt van aandacht. Op het park en de zeezijde van de dijk geldt opruimplicht voor honden-uitwerpselen

Met wederzijds begrip en respect is het voor iedereen prettig om samen te leven.
Daarnaast hopen we dat mooi weer en een goede gezondheid de ingrediënten zijn voor een mooi seizoen waarvan we met elkaar mogen genieten.

Vriendelijke groeten,

Rob, Hanneke,
Duijm  de Groot