Gemaakt op 2 augustus 2018 · Hoort bij Natuur

Vakantiepark “De Striene’  dankt haar bestaan mede aan de ligging aan nationaal park “De Oosterschelde”. Het preekt vanzelf dat wij liefdevol omgaan met de natuur. Zo maken wij principieel gebruik van groene stroom en streven wij ernaar om zowel op het terrein als in de directe omgeving een bijdrage te leveren aan een nette omgeving schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu.

Ook onze gasten worden gestimuleerd om mee te werken aan onze visie. Omdat het leuker en effectiever is om zorgvuldig met water, energie en afval om te gaan als je zelf ook de directe voordelen hiervan ervaart, wordt zoveel mogelijk uitgegaan van “de gebruiker betaalt”.

Ook wat betreft de inrichting van het park en het beheer is gericht op het behoud of ontwikkelen van waardevolle natuur. Dit wordt bereikt door zorgvuldige onkruidbestrijding, gevarieerd maaibeheer, gevarieerd planten en snoeien en de aanwezigheid van schuilplekken voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

  

zwaluwnesten                                      houtwal                                                 insectenhotel

Jaarlijks wordt de biodiversiteit beoordeeld door de natuurvereniging

Op basis van bovenstaande activiteiten leveren we een optimale bijdrage aan de duurzaamheid, leefbaarheid en het recreatieplezier voor onze gasten en onze omgeving zowel nu als in de toekomst.

Diverse onderzoeken en adviezen over natuur en milieu vind u hier:

Landschapsadvies 2010-04-27 Alterra

Duurzaamheidsonderzoek milieubarometer

Rapport Joost milieu 1