Gemaakt op 28 oktober 2017 · Hoort bij Camping Nieuws, Geen categorie

Strijenham, 28 oktober 2017

 

Beste gast,

Inmiddels loopt het kampeerseizoen weer ten einde, dit weekend van 28/29 -oktober zal voor de laatste maal tuinafval en restafval worden opgehaald.

De eerste week van december  (4 – 8 dec), zal het water worden afgesloten. Ook de slagboom zal in het winterseizoen door de week gesloten zijn, ingaande 4 december. In het weekend is de camping wel toegankelijk voor zover de werkzaamheden dit toelaten.

De werkzaamheden die dit winterseizoen gepland staan, is dat opnieuw voor een aantal kavels een aparte hemelwater- / regenwater-afvoer zal worden aangelegd zodat deze kunnen worden ontkoppeld van de riolering. Dit geldt in elk geval voor kavels 5 t/m 9 en 11.

Volgend seizoen zal ingaan per 24 maart 2018, voor die tijd kunt u nog informatie tegemoetzien.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Vriendelijke groeten,

 

Rob  Duijm,

Hanneke  de Groot

Vakantiepark de Striene