Gemaakt op 8 maart 2013 · Hoort bij Geen categorie

Strijenham, januari 2013

Beste recreant,

Nu de dagen alweer duidelijk langer worden, zend ik u hierbij het reglement (z.o.z.) en de nota voor het komende seizoen.

Ten aanzien van de tarieven zijn enkele beperkte aanpassingen doorgevoerd.
Zowel reglement als nota zijn met maximale zorgvuldigheid opgesteld, als u echter vragen of opmerkingen heeft, verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Voor het komende seizoen wordt het terrein voor Uw verblijf opengesteld van :

22 maart tot en met 06 oktober

Voor het komende seizoen staan enkele bijzondere activiteiten gepland, dit betreft o.a. de realisatie van een modelwoning op kavel 109. Deze modelwoning zal de aanzet vormen tot verdere vernieuwing op de camping, binnenkort volgt meer informatie hierover via de website.

Ten aanzien van het reglement vraag ik nog uw aandacht voor de onderwerpen m.b.t. de uitvoering van uw kampeermiddel (dakvlak) en de verharding van uw kavel. De regels hiervoor zijn per 2010 bepaald en zijn per 2015 bindend. Ik adviseer u om de resterende tijd te gebruiken om zaken tijdig in orde te brengen.
Vanaf 2014 wordt een veiligheidskeuring verplicht gesteld, hierover wordt u de komende tijd nader geïnformeerd.

Vanwege de overvloedige regen de afgelopen tijd en de schade aan de weg die dit veroorzaakt, blijven de slagbomen gesloten tot omstreeks 9 maart. Voor bijzondere situaties zijn uitzonderingen mogelijk.

Suggesties en reacties blijven uiteraard meer dan welkom.

Vriendelijke groeten en alvast een goed recreatieseizoen toegewenst,

Rob Hanneke
Duijm de Groot