Gemaakt op 26 maart 2011 · Hoort bij Nieuwsbrieven

Beste recreant,

Inmiddels is het water op de camping weer aangesloten en heeft u toegang tot het terrein.

Hoewel niet alle plannen zijn uitgevoerd, zijn de wegen op het terrein weer geheel opgeknapt. Ter voorkoming van schade aan de weg doch vooral voor de veiligheid verzoek ik u dringend om de snelheid te matigen en stapvoets te rijden. Inmiddels zijn er weer een aantal jonge kinderen waarvan we graag willen dat ze hier op de camping de gewenste ruimte en veiligheid ervaren om zich vrij te bewegen.

Hierbij nog enkele andere verzoeken c.q. opmerkingen die ik aan u wil meegeven.

Het blijft van belang dat geen textiel, textiele doekjes of vetten in het riool terecht komen vanwege verstoppingsrisico. Dit is vorig jaar goed verlopen waarvoor mijn oprechte waardering.

Wat betreft afval blijft het belangrijk om de juiste afvalscheiding toe te passen, dus geen plastic, sap- of melkpakken tussen het papier. De informatie vindt u op de website http://www.campingdestriene.nl/genieten_van_rust_en_ruimte/zorg-voor-milieu-en-welzijn.
Tuinafval wordt ook dit seizoen opgehaald op zaterdag vanaf 13.00 uur. Restafval wordt opgehaald op zondag na 19.00 uur.

Ook overlast van honden en met name de uitwerpselen blijft een punt van aandacht.
Op het terrein en langs de zeezijde van de dijk geldt opruimplicht ten aanzien van uitwerpselen, de begeleider van een huisdier is verplicht hiertoe voorzieningen bij zich te hebben.

Via de website kunt u zich overigens abonneren op de digitale versie van de nieuwsbrief, dan bent u nog sneller op de hoogte van nieuwtjes en berichten.

Met wederzijds begrip en respect is het voor iedereen prettig om samen te leven.
Daarnaast hopen we dat mooi weer en een goede gezondheid de ingrediënten zijn voor een mooi seizoen waarvan we met elkaar mogen genieten.

Vriendelijke groeten,

Rob, Hanneke,
Duijm de Groot