Gemaakt op 27 september 2010 · Hoort bij Nieuwsbrieven

De eerste digitale nieuwsbrief van Camping de Striene.
Goed dat u zich heeft aangemeld! Nodig alle andere geinteresseerden ook hiervoor uit door naar de volgende link te gaan: http://www.campingdestriene.nl/nieuwsbrief
Stuur dit bericht door naar de andere camping gasten zodat iedereen weet wat er speelt!

____________________________

Nieuwsbrief-logoBeste recreant,
Helaas is dit jaar weinig te merken van een nazomer; de maanden augustus en september zijn bewolkt en vooral nat verlopen. Wat betreft de inrichting van de camping geldt dat de tekeningen die u hier en daar kunt vinden, zogenaamde vlekkenplannen zijn en dat hieruit niet mag worden afgeleid waar exact parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd, dit staat nog niet vast. Voor de parkeerplaatsen die moeten worden gerealiseerd zal in goed overleg met kampeerders gekeken worden naar mogelijkheden om deze zo goed mogelijk in te passen.
Aan het begin van het oostelijk deel van de camping (bij de huidige in- en uitgang) zullen camperplaatsen worden ingericht, daar wordt binnenkort mee begonnen. De groenstrook langs het gedeelte van de uitbreiding (Noorderveld) wordt dit najaar eveneens aangeplant. Ook zal een oversteek over de sloot worden gemaakt achterop de camping waarna vanaf volgend seizoen voor een groot deel van de camping eenrichtingsverkeer zal gelden.
De afgelopen periode hebben we vanwege de vele regen nogal wat wateroverlast gehad. In verband hiermee zal de komende tijd gecontroleerd worden of de regenwater-afvoer van diverse kavels niet onterecht zijn aangesloten op de riolering, totdat het zover is vraag ik uw begrip.

Namens degenen die initiatiefnemer zijn bij het organiseren van activiteiten in en om de kantine (Jan, Mia en anderen) nodig ik u hierbij uit voor een bijeenkomst en overleg op zaterdag 02-oktober a.s om 20.00 uur in de kantine om het programma voor 2011 te bepalen.

Inmiddels is bij de kantine een zogenaamd AED-apparaat geinstalleerd, dit kan gebruikt worden in geval van een hart-aandoening (vaak aangeduid met hartstilstand) met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Indien u bekend bent met het gebruik van een dergelijk apparaat of bekend bent met hartmassage, verzoek ik u dit door te geven, met deze informatie kan ik een lijst bij het apparaat voegen van personen die deze levensreddende handelingen kunnen uitvoeren.

Het kampeerseizoen loopt tot 10 oktober, dit betekent dat 9 en 10 oktober voor het laatst tuin- en huisafval wordt opgehaald. Het water zal op 15 november worden afgesloten.

Ten slotte nog het volgende: we hebben voor u een presentje klaar liggen (1 presentje per kavel), u bent zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur welkom om dit af te halen. Tevens ontvangt u dan de folder “Rampen in Zeeland vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel”. Komt u op een ander tijdstip en u wilt zeker weten dat we thuis zijn, dan kunt u het beste even vooraf contact opnemen.

Vriendelijke groeten,
Rob, Hanneke,
Duijm de Groot

Nieuwsbrief-2010-09-25-kaart